Adatvédelmi tájékoztató/Privacy Statement

Az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében felelős:

1. Adatvédelem

2. Az Ön személyes adatainak a gyűjtése és feldolgozása

3. Használati célok

6. Biztonság

7. A feldolgozás jogalapjai

8. Az Ön személyes adatainak törlése

9. Az érintettek jogai

c. A kifogás joga
Joga van hozzá, hogy különleges helyzetéből adódó okokból az Önt érintő személyes adatok feldolgozása ellen, amelyre a 6. cikk 1 e) bek. GDPR alapján (adatfeldolgozás közérdekből) vagy a 6. cikk 1 f) bek. GDPR alapján (adatfeldogozás az érdekek mérlegelése alapján) kerül sor, kifogást emeljen. Amennyiben kifogást emel, akkor személyes adatait csak akkor dolgozzuk fel tovább, amennyiben ehhez képesek vagyunk olyan kényszerítő erejű jogos indokokat igazolni, amelyek túltesznek az Ön érdekein, jogain és szabadságain, vagy amennyiben a feldolgozás a jogi igények érvényesítésére, gyakorlására vagy védelmére szolgál.

10. Hírlevél

11. A Daimler AG központi hozzáférés-szolgáltatása

Cookie-k