Adatkezelési tájékoztató
EQ Ready alkalmazás

KI AZ ADATKEZELŐ?

Mercedes-Benz Hungária Kft. (1133 Budapest, Váci út 96-98., adatvedelem-mbhu@daimler.com továbbiakban "MBHU")

MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA?

  • Reklámozási célú kommunikációk: A MBHU-val és annak tevékenységével, szolgáltatásaival, rendezvényeivel kapcsolatos információk, ajánlatok, hírlevelek, magazinok küldése - az Ön választásának megfelelően - e-mail, postai levél vagy előhangos telefonhívásos megkeresés útján. Az Ön személyes érdeklődési körének felméréséhez analitikai eljárásokat, beleértve a profilalkotást is használunk. Ezen adatok kezelése azt a célt szolgálja, hogy az Ön tényleges érdeklődésének és élethelyzetének leginkább megfelelő ajánlatokat, hirdetéseket, tanácsokat közölhessünk Önnel.

  • Adattovábbítás márkakereskedői kapcsolatfelvételhez: az Ön által kiválasztott márkakereskedő részére továbbítjuk az Ön adatait azért, hogy a márkakereskedő a Daimler AG és a hozzá kapcsolódó vállalatok termékeinek és szolgáltatásainak értékesítése céljából felvehesse Önnel a kapcsolatot.

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?

  • Reklámozási célú kommunikációk esetében kezeljük: az Ön nevét és e-mail címét (az Ön azonosítása és hozzájárulásának kezelése céljából), továbbá a megadott hozzájárulás körét - így azt, hogy a hozzájárulás mely kommunikációs csatornára (pl. Postai levél, élő telefon) szólt, ideértve a vonatkozó kommunikációs csatorna Ön által megadott elérhetőségét (Hozzájárulása esetén az elektronikus levél címe e célból is, illetve Postai cím, telefonszám, üzenetküldő ID, közösségi média azonosító), valamint az Ön hozzájárulásának megadásával kapcsolatos meta-adatokat (így, az eszköz szerinti dátum, esetlegesen elektronikus aláírás, időbélyeg, hozzájárulás ténye, hozzájárulás köre, eszköz azonosító, ellenőrzést szolgáló adatok). Az Önnel történő kommunikáció és ajánlataink személyre szabása céljából kezeljük továbbá az Ön érdeklődési körét, a gépkocsija adatait (így az Ön jármű-konfigurációját, a kilométeróra állását, a digitális szervizfüzet adatait), valamint az Ön által megvásárolt termékek és igénybe vett szolgáltatások adatait (így az Ön lízingszerződésének adatait, feliratkozott Mercedes Pro Adapter szolgáltatásokat, tárolt jármű-konfigurációt).

  • Adattovábbítás márkakereskedői kapcsolatfelvételhez: ilyenkor az Ön által kiválasztott márkakereskedőnek az Ön hozzájárulása tényét és idejét, az Ön nevét és az Ön azon választásának megfelelő elérhetőségi adatát (postai cím, e-mail és/vagy telefonos elérhetőség) továbbítjuk, amely csatorna útján Ön a kapcsolatfelvételt kérte.

MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

Az adatkezelés és adattovábbítás jogalapja az Ön hozzájárulása a 2016/679. számú EK rendelet 6. cikk (1) (a) pontja, továbbá reklám célú kommunikációk esetében a Reklámtörvény 6. § (1)-(2) bekezdése. A hozzájárulás bármikor és akár kommunikációs csatornánként is visszavonható, és a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

MI AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA?

Az Ön személyes adatait a fentiekben meghatározott célok eléréséhez szükséges ideig tároljuk, legfeljebb az Ön hozzájárulásának megadását követő legfeljebb tíz év időtartamig, kivéve, ha Ön a hozzájárulását ennél hamarabb visszavonja. 

KI FÉR HOZZÁ AZ ADATOKHOZ?

Az Ön személyes adatait közvetlenül MBHU, mint adatkezelő rögzíti, amely személyes adatokat MBHU a CRM rendszerében, illetve a Daimler AG hybrid felhőjében az Európai Gazdasági Térségen belül, Németországban tárol. Az Ön adataihoz MBHU-nál a CRM rendszerhez hozzáféréssel rendelkező, Marketing és IT osztály munkatársai férhetnek hozzá a kijelölt munkaköri feladataik részeként.

A CRM rendszer hosztingját és a rendszer támogatását adatfeldolgozóként az SC Mercedes-Benz România S.R.L. (Clădirea Henley, et. 3-5, Șoseaua București Nord 15-23, Voluntari 077190, Romania) biztosítja.

A Daimler hybrid felhő üzemeltetését adatfeldolgozóként a Daimler TSS GmbH (Németország, Wilhelm-Runge-Straße 11 89081 Ulm; adatvédelmi tisztviselője: Daimler AG HPC 0518 70546 Stuttgart, e-mail: dataprotection@daimler.com) végzi. A Daimler hybrid felhőjében tárolt adatokhoz az arra kijelölt munkatársak férhetnek hozzá a munkakörüknek megfelelően a legkisebb szükséges ismeret elve alapján.

Az márkakereskedői kapcsolatfelvétel céljából Ön által kiválasztható márkakereskedők listája itt elérhető: https://www.mercedes-benz.hu/passengercars/mercedes-benz-cars/dealer-locator.html

MIK AZ ÖN JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI?

Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

(i)    Hozzáférés joga: Önnek joga van megtudni, hogy milyen személyes adatokkal rendelkezünk Önről, és felvilágosítást kérhet az Önre vonatkozó személyes adatokról. Többek között az olyan kérdésekre is kötelezettségünk válaszolni, hogy miért használunk személyes adatot, hogy milyen adatokkal rendelkezünk és hogy kinek adtunk hozzáférést az adatokhoz. Ez azonban nem egy abszolút jog, és más személyek érdekei korlátozhatják a hozzáférési jogokat.

(ii)   A helyesbítéshez való jog: Kérésre kötelezettségünk kijavítani a pontatlan személyes adatokat, vagy ki kell egészítenünk a hiányos személyes adatokat.

(iii) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Meghatározott esetekben az Ön kérésére a személyes adatokat kötelesek vagyunk törölni.

(iv)   Az adatkezelés korlátozásához való jog: Meghatározott esetekben az Ön kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.

(v)    Az adathordozhatósághoz való jog: Ön meghatározott feltételek esetén jogosult arra, hogy személyes adatait, amelyekhez hozzáféréssel rendelkezünk, egy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában megkapja, és ezt követően Ön jogosult arra, hogy az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk anélkül, hogy Önt ebben meggátolnánk.

(vi)A tiltakozáshoz való jog:

Tiltakozás joga

Önnek szintén jogában áll, hogy személyes adatai közvetlen üzletszerzés céljára történő kezelését bármikor és térítésmentesen megtiltsa, illetőleg ugyanez vonatkozik személyes adatai kezelésére is, beleértve a profilalkotást, amennyiben erre közvetlen üzletszerzéssel összefüggésben kerül sor.

 

(vii) Panaszhoz való jog: Ön panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtt (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

KAPCSOLAT

Ha a jogait kívánja gyakorolni vagy kérdése van a személyes adatai kezelését illetően, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az MBHU-val a Mercedes-Benz Hungária Kft. 1133 Budapest, Váci út 96-98. címen vagy az adatvedelem-mbhu@daimler.com útján.