Vezetőtámogatás és biztonság

Aktív fékasszisztens kereszteződésfunkcióval

Vezetőtámogatás és biztonság

Aktív fékasszisztens kereszteződésfunkcióval

Tartja a távolságot, az előnyt pedig megőrzi.

A képen a GLS kereszteződésfunkcióval rendelkező Aktív fékasszisztense látható.
Megtekintés újra

Tartja a távolságot, az előnyt pedig megőrzi.

A rendszer egy gépkocsival vagy gyalogossal bekövetkező ütközés veszélye esetén csökkenteni tudja a ráfutásos és kereszteződésekben bekövetkező balesetek kockázatát.

A rendszer egy gépkocsival vagy gyalogossal bekövetkező ütközés veszélye esetén csökkenteni tudja a ráfutásos és kereszteződésekben bekövetkező balesetek kockázatát.

A gépkocsi előtti területet radarszenzorok és egy sztereokamera figyeli és értékeli ki folyamatosan. Ennek során a kereszteződésfunkcióval rendelkező Aktív fékasszisztens nemcsak a gépkocsi előtt haladó járművet veszi figyelembe, hanem 72 km/óra sebességig a gépkocsi útvonalát keresztező gépkocsikat, valamint gyalogosokat is.

Az egyes funkciókról:

  • Figyelmeztetés ütközésveszély esetén.

Felismert ütközésveszély esetén a rendszer a kombinált műszeregységben megjelenő optikai, valamint hangjelzéssel figyelmeztet.

  • Pillanatnyi helyzetnek megfelelő fékerő-rásegítés.

Amikor a vezető egy felismert balesetveszély esetén működteti a féket, a kereszteződésfunkcióval rendelkező Aktív fékasszisztens a pillanatnyi helyzetnek megfelelően kiegészítő fékezőnyomást hoz létre, amivel ideális esetben meg tudja akadályozni az esetleges ütközést.

  • Autonóm fékezés.

Amennyiben a vezető nem reagál, akkor a rendszer az autonóm fékezéssel további érzékelhető figyelmeztetést adhat, miközben már a sebességet is csökkenti.

  • Autonóm teljes intenzitású fékezés.

Ha a vezető továbbra sem reagál, akkor az Aktív fékasszisztens a balesetveszély elhárítására vagy az ütközés súlyosságának érdemi csökkentése érdekében teljes intenzitású autonóm fékezést kezdeményez. Gyalogosok esetén, az adott szituációtól függően, a figyelmeztetéssel egy időben rögtön autonóm fékezés is történhet.

Csak a Vezetői Segédrendszerek Csomag részeként rendelhető.