ATTENTION ASSIST Éberségfigyelő asszisztens

Figyelmezteti a vezetőt a fáradásra.

Kiértékeli a releváns paramétereket a vezető fáradásának felismeréséhez.

Az ATTENTION ASSIST Éberségfigyelő asszisztens segítséget nyújt a pillanatnyi elalvás elkerüléséhez, és ezzel mindenekelőtt a hosszú utakon és az éjszakai vezetéseknél járul hozzá nagymértékben a közlekedésbiztonság növeléséhez. A rendszer optikai úton és hangjelzéssel figyelmeztet, ha a fáradtság vagy a figyelmetlenség tipikus jeleit észleli, és pihenő tartására szólítja fel a vezetőt. A vezető viselkedésének elemzéséhez kiértékeli a kormányzómozgásokat, és ebből létrehoz egy egyéni vezetőprofilt.

Egy ötfokozatú, színes oszlopdiagram jeleníti meg a vezető pillanatnyi éberségi állapotát a kombinált műszer multifunkciós kijelzőjén. Ha az ATTENTION ASSIST alacsony éberségi szintet állapít meg, akkor a „kávéscsésze” szimbólummal pihenő tartását javasolja, és megszólal egy hangjelzés. A rendszer a 60 és 200 km/óra közötti sebességtartományban aktív; a kombinált műszerben lehet a kívánt érzékenységét beállítani és kikapcsolni.

Lorem Ipsum