Mercedes-Benz Broker Kft. Kapcsolat

Mercedes-Benz Broker Kft. Kapcsolat

  Mercedes-Benz Broker Kft.
Központi telefonszám: (06-1) 880-6074, (06-1) 880-6085
Fax: (06-1) 880-6082
Ügyfélkapu (online ügyintézés):  
Levelezési cím: 1133 Budapest, Váci út 96-98.
Ügyfélszolgálat e-mailcím: mbb@daimler.com

Gyakori kérdések

Gyakori kérdések

Kötelező biztosítás gyakori kérdései:

Casco biztosítás gyakori kérdései:

  A földrajzi értelemben vett Európa, tehát általában nem érvényes a Független Államok Közösségének államaiban, valamint Grúzia és Törökország, Európán kívüli részén.

  A casco szerződést évfordulóval lehet felmondani. Az évforduló nem egységes, mint a kötelező felelősségbiztosításnál, általában a megkötéstől számított egy év. Az évforduló lejárta előtt egy hónappal kell a biztosítóhoz eljuttatni a felmondást.

  Törés, lopás, elemi kár, részlopás és önálló üvegkárra terjed ki.

  Töréskárnál a jármű helyreállítási költségét (márkaszerviz számlájával igazolt költségét) fizeti ki a biztosító.
  Biztosítónként eltérő időtartam az, ameddig a javítási költségből értékemelkedést nem vonnak le.
  Teljes gépjármű lopás és totálkár rendezésekor a jármű káridőponti értéke alapján állapítják meg a kártérítési összeget.