Budapest Bank Csoport Kapcsolat

Budapest Bank Csoport Kapcsolat

  Budapest Bank Zrt.
Központi telefonszám: (06-1) 450-8300
  1-es menü: Ügyfélszolgálat (már megkötött szerződésekkel kapcsolatos ügyintézés)
  2-es menü: Új szerződés kötésével kapcsolatos információ
  3-as menü: Késedelmekkel kapcsolatos ügyintézés
   
Fax: (06-1) 450-8096
   
Ügyfélkapu (online ügyintézés): https://ugyfelkapu.budapestauto.hu
   
Levelezési cím: 5601 Békéscsaba, Pf. 514.
Ügyfélszolgálat e-mail címe: ugyfelszolgalat.mbfs@budapestbank.hu
Új szerződés kötés email címe: ujszerzodes.mbfs@budapestbank.hu
Késedelmek e-mail címe: kesedelmek.mbfs@budapestbank.hu
  Budapest Lízing Zrt. / Budapest Eszközfinanszírozó Zrt.
Központi telefonszám: (06-1) 450-7970
Fax: 450-6011, 450-6013
Levelezési cím: 5601 Békéscsaba, Pf. 514.
Ügyfélszolgálat e-mail címe: budapestlizing.mercedes@budapestbank.hu

Budapest Autó Ügyfélkapu

Budapest Autó Ügyfélkapu

Használja Ön is a kapcsolattartás leggyorsabb és legkényelmesebb módját, az Ügyfélkaput!

Díjmentes Ügyfélkapu szolgáltatásunk segítségével Ön a Mercedes-Benz Financial Services-szel (melynek pénzügyi szolgáltatója a Budapest Bank Zrt.) kötött szerződésével kapcsolatban szerződésmódosítást kezdeményezhet, személyes adatait, elérhetőségét módosíthatja, törlesztő tervet, lezárási kalkulációt, valamint időszaki részletes elszámolást is kérhet.

Ügyfélkapu szolgáltatásunk eléréséhez szerződésének száma és az Üdvözlőlevélben, vagy külön értesítő küldeményünkben megkapott jelszava szükséges. Ha jelszavát elvesztette vagy elfelejtette, vegye fel velünk a kapcsolatot az ugyfelszolgalat.mbfs@budapestbank.hu e-mail címen vagy a (06-1) 450-8300 (1. menüpont) telefonszámon!

Gyakori kérdések

Gyakori kérdések

Tájékoztatjuk, hogy a lenti válaszok a Budapest Autófinanszírozási Zrt. finanszírozásával megvalósuló szerződések esetében érvényesek!

Mit tegyek, ha...

  A Budapest Bank Zrt. a gyorsabb és kényelmesebb kapcsolattartás elősegítésére lehetőséget biztosít Ügyfeleinek az elektronikus levelezésre. Ennek előfeltétele, az alábbi Nyilatkozat Ügyfél által kitöltött és aláírt példányának a Budapest Bank Zrt. általi kézhezvétele.

  Amennyiben a szerződésből eredő valamennyi fizetési kötelezettségének eleget tett, úgy a futamidő lejáratakor postán megküldjük Önnek a gépjárműre vonatkozó korlátozások feloldását, valamint a casco biztosításban szereplő kedvezményezettség kivezethetőségét lehetővé tevő dokumentumokat, és a gépjármű törzskönyvét, amennyiben az a Budapest Bank Zrt. birtokában van. Kérjük, ha a lejáratot követő 14 napon belül nem kapja meg a korlátozást feloldó dokumentumokat, vagy a Törzskönyvet, értesítse erről Ügyfélszolgálati munkatársainkat.

  A választott fizetési módnak megfelelően, amennyiben fizetési értesítő/csekk, vagy adott esetben törlesztőterv nem érkezett Önhöz azt haladéktalanul, vagy amennyiben ismeretében van esedékességének napjával, az esedékességet megelőzően min. 10 nappal jelezze a hiányosságot ügyintézőinknek. Amennyiben nem tudja a jelszavát, kérjük vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az ugyfelszolgalat.mbfs@budapestbank.hu e-mail címen, vagy keresse kollégáinkat telefonon a 06 1 450-8300 (1. menüpont) telefonszámon!

  Felhívjuk figyelmét arra, hogy a szerződés Üzletszabályzatának 22. pontjában foglaltaknak megfelelően befizetéseit - csekk hiányában - a Budapest Bank Zrt.-nél vezetett számlánkra átutalással, vagy a Budapest Bank Zrt. bármely fiókjában pénztári befizetéssel is teljesítheti. Kérjük, hogy a finanszírozási szerződés számát, vagy a finanszírozott gépjármű rendszámát jelezze részünkre, mely alapján tájékoztatjuk a Szerződéséhez egyedileg meghatározott számú számlájának számáról, melyre befizetéseit teljesítheti.

  A szerződés szerinti fizetési kötelezettség elmulasztása esetén küldünk Önnek felszólító levelet. Amennyiben ilyen jellegű felszólítást kapott, a levélben említett törlesztő részletet azonban a felszólítás dátuma előtt befizette, vagy az számlájáról átutalásra került, akkor küldje el a befizetést igazoló csekk másolatát a kesedelmek.mbfs@budapestbank.hu e-mail címre, vagy faxon a (1) 450-8096-os számra. Amennyiben a törlesztő részlet még nem került teljesítésre, kérjük, haladéktalanul fizesse be postai csekken, átutalással, vagy a Budapest Bank fiókjában a felszólító levélen található számlaszámra, közleményben a szerződésszámot megjelölve. Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön teljesítésének időpontja a Budapest Bank Zrt. számláján történt jóváírás napja.

  A Budapest Bank jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani a Ptk 6:387. illetve pénzügyi lízing esetén 6:415 szakaszaiban meghatározott esetekben, különösen, ha a Budapest Bankot a finanszírozás odaítélésénél valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával, vagy más módon megtévesztette, vagy a Szerződésben és Mellékleteiben foglalt valamely kötelezettségét részben, vagy egészben nem teljesíti, vagy a szerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségét a Budapest Bank írásbeli felszólítása ellenére, a felszólításban kitűzött legalább 5 napos póthatáridőn belül sem teljesíti, vagy nem rendelkezik az előírt biztosításokkal, vagy hibájából biztosítási fedezetlenség áll be, vagy bármely a gépjármű biztosításával kapcsolatos ügyben nem a jelen Üzletszabályzatban meghatározott esetek szerint jár el, vagy üzemeltetői felelősségét nem teljesíti, vagy a saját adataiban, a gépjármű adataiban, vagy a gépjármű okmányainak adataiban beállt változásáról a Budapest Bankot nem értesíti haladéktalanul, vagy a Budapest Bank, vagy a Budapest Bank-csoport valamely tagjával kötött bármely szerződése lényeges szerződésszegés okán felmondásra kerül. A Budapest Bank jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést a gépjármű ellopása, önkényes elvétele, megsemmisülése vagy olyan mértékű sérülése esetén, amely a gazdaságos javítást lehetetlenné teszi, vagy biztosítási fedezetlenséget eredményez. A Szerződés felmondása esetén az ügyfél köteles valamennyi tartozását a Budapest Banknak egy összegben megfizetni. A gépjármű visszavételére a szerződés felmondásával egyidejűleg kerülhet sor.

  Amennyiben Ön cascobiztosítással rendelkezik és biztosítót szeretne váltani, nem kell mást tennie, mint részünkre a biztosító váltás után két héten belül el juttatnia a gépjármű érvényes, új biztosító társaságnál kötött teljes körű casco biztosítás, a Budapest Bank Zrt. kedvezményezettségét tartalmazó ajánlat vagy kötvény másolatát, melyben az önrész maximum 20%, valamint a díj befizetését igazoló bizonylatmásolatot.

Ügyfélkapuval kapcsolatos kérdések

  Ügyfélkapu szolgáltatásunk (https://ugyfelkapu.budapestauto.hu) segítségével Ön módosíthatja szerződését, személyes adatait, elérhetőségét.

  Amennyiben folyósított szerződéssel rendelkezik a Cégünknél, úgy az Ügyfélkapu szolgáltatásunk bárhonnan elérhető Internet hozzáféréssel, csupán a szerződésének száma, és az Üdvözlőlevélben, vagy külön értesítő küldeményünkben kapott jelszava szükséges hozzá, melyeket a megfelelő helyre írva, a Belépés gombra kattintással használhatja a rendszert az https://ugyfelkapu.budapestauto.hu internetes címen.

  Ha több szerződéssel is rendelkezik, úgy ugyanazon jelszavával bármelyik saját szerződésszámával be tud lépni, az Ügyfélkapuban bármikor át tud váltani egy másik, cégünknél vezetett szerződésére.

  Az Ügyfélkapu által támogatott böngészők: Microsoft Internet Explorer (6.0, vagy magasabb verziószám), és Mozilla Firefox (3.0, vagy magasabb verziószám). Rendszerünk a nap bármely szakában elérhető, 0-24 óráig.

  Az Ügyfélkapu alkalmazás a Budapest Bank Zrt. Autófinanszírozási Üzletággal szerződött Ügyfelei számára készült. A hozzáférési azonosítók automatikusan (külön igénylés nélkül), kerülnek kiosztásra.

  Ha jelszavát elvesztette, vagy elfelejtette, kérjük adatainak biztonsága érdekében, mielőbb vegye fel velünk a kapcsolatot az ugyfelszolgalat.mbfs@budapestbank.hu e-mail címen, vagy telefonon a 06-1/450-8300 (1. menüpont) telefonszámon!

  Észrevételeit, kérdéseit jelezheti az Ügyfélkapun belüli postaládájából küldött új üzenettel, vagy az ugyfelszolgalat.mbfs@budapestbank.hu e-mail címen, és keresheti kollégáinkat telefonon a 06 1 450-8300 (1. menüpont) telefonszámon!

  Kérjük, először ellenőrizze az adatok helyes bevitelét! Jelszómegadáskor a rendszer különbséget tesz a kis- és nagybetűk között, ezért kérjük, ellenőrizze a CapsLock billentyű állapotát. A rendszer három hibás próbálkozás után adatainak védelmében letiltja a belépést! Ebben az esetben kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az ugyfelszolgalat.mbfs@budapestbank.hu e-mail címen vagy telefonon a 06-1/450-8300 (1. menüpont) telefonszámon!

  A Budapest Autó Ügyfélkapu rendszerének használata teljes mértékben díjmentes, amennyiben le szeretné mondani, úgy kérjük írásban jelezze igényét a Cégünk postacímén.

  Az e-mail és SMS értesítések lemondása az Ügyfélkapun belül az "E-mail, SMS értesítő beállítások" menüpontban tehető meg, továbbá kérheti e-mail-ben az ugyfelszolgalat.mbfs@budapestbank.hu e-mail címen keresztül, vagy keresheti kollégáinkat telefonon a 06-1/450-8300 (1. menüpont) telefonszámon!

Milyen ügyeimet intézhetem az Ügyfélkapun keresztül?

Ügyfélkapu szolgáltatásunkkal mindig naprakész információkhoz juthat, számos ügyben pedig 5 percen belül kiszolgáljuk Önt. Kérjük, vegye figyelembe, hogy szerződése aktuális állapotától függően az elérhető funkciók, ajánlatok folyamatosan változnak!

A Budapest Autófinanszírozási Zrt. fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélkapun keresztül elérhető dokumentumok nem minősülnek ajánlatnak, kizárólag a tájékoztatást szolgálják, ezeket a Budapest Autófinanszírozási Zrt. mindenkor jogosult módosítani a szerződés aktuális pénzügyi állapotának megfelelően.

Az Ügyfélkapun keresztül elérhető funkciók:

Bízunk benne, hogy elégedett lesz egyedülálló alkalmazásunkkal, és gyakran látogat majd vissza az Ügyfélkapuba, hogy ügyeit egyszerűen, kényelmesen, és a lehető leggyorsabban intézhesse.

Biztonsági, technikai információk

A Budapest Bank a rendszereit a legmagasabb banki biztonsági követelményeknek megfelelően működteti, így például szervereit is többszintű tűzfal rendszer védi.

A rendszer a https://ugyfelkapu.budapestauto.hu internetes címen érhető el. Bankunk az ügyfelek adatainak védelmében titkosított SSL protokollon keresztül biztosítja az adatok áramlását. Az SSL az Ügyfél adatait továbbítás előtt titkosítja, s így azok kódolt formában jutnak el Bankunkhoz, ennek következtében illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek. Az adatok az ügyfél számítógépe és a Bank között végig titkosítva vannak.

A nemzetközi szabványoknak való megfelelést, többek között az is tanúsítja, hogy a Budapest Bank szerverét a Netlock Üzleti tanúsítványkiadó, Magyarország vezető digitális igazolvány-kibocsátó cége hitelesítette.

  Az Ön fokozott biztonságáért a jelszavának a Budapest Autó Ügyfélkapu alkalmazásában az alábbi szabályoknak kell megfelelnie:

  • Maximális hossz: 15

  • Minimális hossz: 8

  • Első karakter: csak betű

  • Maximális nagybetűk száma: 1

  • Minimális nagybetűk száma: 1

  • Minimum beágyazott számok: 2

  • Maximum speciális karakter: 1

  • Minimum speciális karakter: 1

  • Újra nem használható jelszavak száma: 5

  A jelszó háromszori elgépelése rendszerkitiltást eredményez, melynek feloldásához kérjük, hívja a Budapest Autó Ügyfélszolgálatát a 06-1-450-8300/1-es menüpont alatt.

  Az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében, amennyiben 30 percig Ügyfelünk nem használja a rendszert, akkor az őrizetlenül hagyott számítógépen az időzár automatikusan bontja az Ügyfélkapu kapcsolatot, melyet feloldani csak újbóli belépéssel (szerződésszám és jelszó újbóli megadása) lehet.

  Adatainak biztonsága érdekében javasoljuk a belépésről szóló e-mail, SMS értesítések beállítását. Ez a szolgáltatás biztosítja, hogy azonnal értesüljön, ha jelszavával belépés történik az Ön szerződésén az Ügyfélkapuba. Amennyiben értesítést kap a belépésről, de azt nem Ön kezdeményezte, kérjük, biztonsága érdekében haladéktalanul hívja a Budapest Autó Ügyfélszolgálatát a 06-1/450-8300 (1. menüpont) számon.

  Telepítsen rendszeresen az operációs rendszerhez kiadott biztonsági javításokat. (pl. Windows rendszer esetén tartsa bekapcsolva a Windows Update funkciót.) Ezzel a rosszindulatú programok által kihasználható, operációs rendszer szintű sérülékenységeket "foltozhatja" be.

  Telepítsen rendszeresen a gépen használt hálózati kommunikációs programokhoz (pl. Web böngésző) kiadott biztonsági javításokat.

  Fontos, hogy használjon vírusirtó programot friss (legfeljebb egy hetes, de inkább egy napos) vírusmintával, lehetőleg malware (veszélyes szoftver, pl. adware, spyware, trójai, stb.) program eltávolítás lehetőségével. 30 és 90 napos próba verziók ingyenesen is letölthetőek, majd megvásárolhatja a vírusirtót, vagy kipróbálhat másikat.

  A vírusok és egyéb kártékony alkalmazások, valamint a régen frissített rendszer komoly biztonsági kockázatot jelentenek. Tartsa mindig naprakészen a számítógép operációs rendszerét és az Internetes böngészőt is. Ha lehet, a legfrissebb verziót és a legújabb javítócsomagokat telepítse. Béta tesztverziókkal (pl. kereskedelmi forgalomban nem megvásárolható verziókkal) ne Internetezzen. Jogtiszta (frissíthető) operációs rendszert és programokat (pl. levelező programot) használjon.

  Az operációs rendszert és a főbb programokat/komponenseket legalább havonta frissítse (a Microsoft rendszerek esetén a hónap második kedd estéjén már elérhetők az aktuális frissítések).

  Használjon aktuális, személyes tűzfalat. (pl. ügyeljen a tűzfal szabályrendszerének aktualizálása, új verzió nyomon követésére). 

  Ne ossza meg illetéktelen személyekkel azonosítóit, jelszavait. Olyan jelszót használjon, amelyet mások nehezen találnának ki. Ne használja bizalmas oldalakhoz az általában használt jelszavait (pl. ingyenes e-mailhez, fórum-regisztrációhoz tartozó jelszavakat).

  A mobiljában ne legyen (publikus módon, pl. sms-ben, kapcsolatként, jegyzetként, vagy teendőként) eltárolva az Ügyfélkapu azonosítója és/vagy jelszava.

  Az Internet használatakor győződjön meg arról, hogy senki sem figyeli jelszó megadása közben. Az azonosító kódját és a jelszavát tartsa titokban. Ne fogadja el az Internet böngészők jelszómegjegyzési ajánlatát, kritikus oldalaknál lehetőleg egyáltalán ne használja ezt a funkciót.

  A hamis weboldal legkönnyebben arról ismerhető fel, hogy a címsorban nem https://, hanem http:// kezdetű címzés szerepel. A hiányzó "s" betű a secured, azaz biztonságos adatkapcsolat hiányát jelzi.

  A böngésző jobb alsó sarkában található lakat ikon a biztonságos Internet kapcsolatot szemlélteti. Nézze meg a kis lakatot, mint a biztonság jelét és rákattintva a tanúsítványt (a titkosítás adatai: a titkosított oldal neve, a tulajdonos, a lejárat, a kiállító cég). Ha nincs lakat, akkor Ön nem biztonságos kapcsolatot használ.

  Bizalmas oldalak Internet címeit gépelje be kézzel (netbank, elektronikus boltok, stb.). Amennyiben Ön a Budapest Autó Ügyfélkapuját szeretné meglátogatni, kérjük, szánjon rá néhány másodpercet és gépelje be saját kezűleg az Internet címet: https://ugyfelkapu.budapestauto.hu/. Mindig a "Kijelentkezés" gombbal jelentkezzen ki, a böngészőt csak ez után zárja be.

  Ne tartson nyitva más böngésző ablakot és ne futtasson az Ügyfélkapu használata során más programokat. A használat után a böngészőt zárja be.

  Amennyiben Ön a Budapest Autó Ügyfélkapu szolgáltatását mások jelenlétében, illetve nyilvános helyen használja, javasoljuk, hogy a kilépést követően törölje böngészőjében az Ideiglenes Internet File könyvtár (Temporary Internet Files) tartalmát.

Letölthető dokumentumok

Letölthető dokumentumok

A panaszkezelésre vonatkozó részletes szabályokat a BUDAPEST BANK CSOPORT és LEÁNYVÁLLALATAINAK PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA tartalmazza.

ÜZLETSZABÁLYZATOK

HITELKÉRELMI LAP és SZERZŐDÉS MINTÁK
Budapest Autófinanszírozási Zrt.

HIRDETMÉNYEK (DÍJAK, KÖLTSÉGEK)

NYOMTATVÁNYOK ÜGYINTÉZÉSHEZ
Budapest Bank Zrt.


Használja Ön is a kapcsolattartás leggyorsabb és legkényelmesebb módját, a Budapest Autó Ügyfélkaput!

Díjmentes Ügyfélkapu szolgáltatásunk segítségével Ön szerződésmódosítást kezdeményezhet, személyes adatait, elérhetőségét módosíthatja, valamint a szerződéséhez tartozó ajánlatainkat megtekintheti. A leggyakoribb kérdéseket, ügyintézéseket 5 percen belül megválaszoljuk Önnek a nap 24 órájában.

Ügyfélkapu szolgáltatásunk eléréséhez szerződésének száma és az Üdvözlőlevélben, vagy külön értesítő küldeményünkben megkapott jelszava szükséges. Ha jelszavát elvesztette vagy elfelejtette, vegye fel velünk a kapcsolatot az ugyfelszolgalat.mbfs@budapestbank.hu e-mail címen vagy a (06-1) 450-8300 (1. menüpont) telefonszámon!

Budapest Lízing Zrt. / Budapest Eszközfinanszírozó Zrt.