Szabályszegések bejelentése

Szabályszegések bejelentése


Business Practices Office (BPO)

Szabályszegések bejelentése


Business Practices Office (BPO)

A stuttgarti székhelyű Business Practices Office (BPO) irodát 2003-ban hozta létre a Daimler felügyelőbizottságának vizsgálóbizottsága. A BPO felelős a törvényi előírások vagy a Daimler belső szabályozásainak feltételezett megsértésével kapcsolatos bejelentések átvételéért és dokumentálásáért. A BPO intézkedik a szükséges belső felderítésről és annak koordinálásáról. Munkatársak vagy külső harmadik fél is tehet bejelentést – kívánságra névtelenül is. Az információk bizalmas feldolgozása minden esetben garantált.

A BPO felelős a súlyos szabálysértésekért, ezen esetekben kiváltképp:

 • a visszaélés-bejelentési rendszer sértetlenségét súlyosan érintő szabálysértések, pl. a bejelentő anonimitásának súlyos megsértése, valamint a szabálysértésekre vonatkozó irányelvnek megfelelő (a 2.2. pont szerinti) bejelentési kötelezettség súlyos megsértése

 • a konszernre érvényes belső megállapodások súlyos megsértése a munkavállalók rovására, pl. az érvényes üzemi megállapodások vagy kollektív szerződések tartós figyelmen kívül hagyása

 • a korrupció-, kartellellenes törvényekbe ütköző és pénzmosási bűncselekmények

 • a környezetre vonatkozó előírásokkal összefüggő súlyos szabálysértések

 • a lopással, hűtlen kezeléssel és jogalap nélküli gazdagodással kapcsolatos jelentős mértékű vagy értékű bűncselekmények (100.000 euró érték felett)

 • a műszaki specifikációkkal és/vagy műszaki biztonsággal összefüggő súlyos szabálysértések

 • a számviteli és a könyvviteli szabályok jelentős hatással járó, és kívülről felismerhető megsértése

 • a szexuális zaklatás, diszkrimináció és rasszizmus súlyos esetei

 • a testi és pszichés épség súlyos megsértése

 • az emberi jogok megsértése (pl. az ENSZ Global Compact alapelveinek megsértése)

 • az exportellenőrzés megsértése és a szankciók megsértése

 • az olyan szabályszegések, amelyek a vállalat hírnevének súlyosan árthatnak

 • az adatvédelem büntetőjogi szempontból lényeges megsértése

 • további nagyfokú kockázatok, pl. a vállalatra nézve jelentős kárral járó (100.000 euró feletti) szabálysértések

Kapcsolat

Daimler AG
IL/CBP - Business Practices Office (BPO)
HPC E703
70546 Stuttgart
Németország
E-Mail: bpo@daimler.com

Tájékoztatjuk, hogy a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően bejelentését jóhiszeműen kell megtennie, a rosszhiszemű bejelentés jogi konzekvenciákat vonhat maga után. A névtelenül tett bejelentés vizsgálata mellőzhető.

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelés célja a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.) szerinti munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer működtetése, visszaélések kivizsgálása és megelőzése. Az adatkezelés jogalapja a Pktv. 13-14. §-a.

Az adatkezelés során a Pktv. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), továbbá az Mt. rendelkezései irányadók.

Tájékoztatjuk, hogy a munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer működtetése során adatkezelőként a Daimler AG (DE-70327 Stuttgart, Mercedesstraße 137) és adott esetben a Mercedes-Benz Hungária Kft. (1133 Budapest, Váci út 96-98.); adatfeldolgozóként pedig a GCS Compliance Services Europe Limited (Boston House Richmond, Surrey TW9 1QE, UK) jár el.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adat az adatkezelési cél megvalósulásáig, legfeljebb a vizsgálat lezárultát követő 6 évig tárolható.

Ha egyéb kérdése van személyi adatainak feldolgozásával kapcsolatban, a konszern adatvédelmi megbízottjához fordulhat, aki munkatársaival együtt felvilágosítás adása vagy egyéb panasza esetén is rendelkezésre áll.

Sebastian Greß
Daimler AG
HPC E600
D-70546 Stuttgart
Németország

Ön az adatkezelés ellen az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetben és módon tiltakozással élhet, amelyet 15 napon belül megvizsgálunk. Jogainak egyéb megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelésnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság általi adatvédelmi nyilvántartásba vételi száma: NAIH-83590/2015.