Szabályszegések bejelentése

Szabályszegések bejelentése


Business Practices Office (BPO)

Szabályszegések bejelentése


Business Practices Office (BPO)

A stuttgarti székhelyű Business Practices Office (BPO) irodát 2003-ban hozta létre a Daimler felügyelőbizottságának vizsgálóbizottsága. A BPO felelős a törvényi előírások vagy a Daimler belső szabályozásainak feltételezett megsértésével kapcsolatos bejelentések átvételéért és dokumentálásáért. A BPO intézkedik a szükséges belső felderítésről és annak koordinálásáról. Munkatársak vagy külső harmadik fél is tehet bejelentést – kívánságra névtelenül is. Az információk bizalmas feldolgozása minden esetben garantált.

A BPO felelős a súlyos szabálysértésekért, ezen esetekben kiváltképp:

  • Korrupciós-, kartelljogi- és pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények

  • Lopás, hanyag kezelés, sikkasztás, csalás és egyéb, vagyon elleni vagy haszonszerzés érdekében elkövetett, különös jelentőségű vagy értékű bűncselekmények

  • A testi és pszichés épség, a magánszféra és az adatvédelem súlyos megsértése

  • Jelentős következményekkel járó számviteli- és könyvvizsgálati vétségek

  • Potenciálisan magas károkhoz vezető (100.000 EUR feletti) szabálytalanság a vállalat számára

  • Szabálytalanságok, melyek valószínűleg a vállalat hírnevét súlyosan károsíthatják

  • E3 vezetői szinttől kezdődő vezetők, valamint a szervezeti tisztviselők (pl. a Daimler AG Igazgatótanácsának tagjai és az ügyvezetők) által okozott vétségek

Kapcsolat

Daimler AG Business Practices Office (BPO)
HPC 0655
70546 Stuttgart Németország                 E-Mail: bpo@daimler.com

Tájékoztatjuk, hogy a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően bejelentését jóhiszeműen kell megtennie, a rosszhiszemű bejelentés jogi konzekvenciákat vonhat maga után. A névtelenül tett bejelentés vizsgálata mellőzhető.

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelés célja a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.) szerinti munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer működtetése, visszaélések kivizsgálása és megelőzése. Az adatkezelés jogalapja a Pktv. 13-14. §-a.

Az adatkezelés során a Pktv. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), továbbá az Mt. rendelkezései irányadók.

Tájékoztatjuk, hogy a munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszer működtetése során adatkezelőként a Daimler AG (DE-70327 Stuttgart, Mercedesstraße 137) és adott esetben a Mercedes-Benz Hungária Kft. (1133 Budapest, Váci út 96-98.); adatfeldolgozóként pedig a GCS Compliance Services Europe Limited (Boston House Richmond, Surrey TW9 1QE, UK) jár el.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adat az adatkezelési cél megvalósulásáig, legfeljebb a vizsgálat lezárultát követő 6 évig tárolható.

Ha egyéb kérdése van személyi adatainak feldolgozásával kapcsolatban, a konszern adatvédelmi megbízottjához fordulhat, aki munkatársaival együtt felvilágosítás adása vagy egyéb panasza esetén is rendelkezésre áll.

Dr. Joachim Rieß
Daimler AG
HPC 0518
D-70546 Stuttgart
Németország

Ön az adatkezelés ellen az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetben és módon tiltakozással élhet, amelyet 15 napon belül megvizsgálunk. Jogainak egyéb megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelésnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság általi adatvédelmi nyilvántartásba vételi száma: NAIH-83590/2015.